Metodyka nauczania

JAK UCZYMY?

Już od pierwszych zajębook-1558780ć nawet na poziomie podstawowym lekcje prowadzone są niemal wyłącznie po angielsku. W nauczaniu stosujemy metodę komunikatywną, polegającą przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności mówienia. Nie pomijamy jednak innych umiejętności językowych: słuchania, pisania oraz czytania. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych podręczników głównie Oxford University Press, Nowa Era, Pearson, własnych programów autorskich oraz z licznych materiałów dodatkowych. Lekcje prowadzone głównie przez lektorów anglojęzycznych z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii pozwalają kursantowi zapoznać się z różnymi akcentami, a dodatkowym urozmaiceniem są liczne gry i zabawy słowne, które sprawiają że nasze zajęcia są nie tylko efektywne, ale również przyjemne. Również w przypadku innych języków zajęcia prowadzą rodowici lektorzy z Włoch, Hiszpanii, a nawet Chin.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO SŁUCHACZA

Każdy kursant ma możliwość dodatkowych bezpłatnych konsultacji. W razie nieobecności i/lub powstania zaległości wystarczy umówić się na dodatkowe bezpłatne lekcje z lektorem lub dyrektorem metodycznym szkoły w ilości niezbędnej do nadrobienia materiału. Istnieje również możliwość zmiany grupy o wyższym lub niższym poziomie oraz zmiany terminu i godziny zajęć jeśli zaistnieje taka konieczność. W przypadku gdy zapisują się 2 osoby np. rodzic i dziecko, staramy się tak dopasować zajęcia, aby odbywały się one w tym samym dniu i o tej samej porze.

BEZPŁATNY PAKIET JĘZYKOWY

Każdy kursant ma możliwośc skorzystania z bezpłatnego pakietu językowego. Kliknij tutaj

ŚWIADECTWA

Po zakończeniu każdego etapu kursu wystawiamy świadectwa ukończenia. Istnieje również możliwość uzyskania wpisu z poziomem na którym znajduje się dany kursant do specjalnego paszportu językowego honorowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

EGZAMINY MIĘDZYNARODOWE

Od 2011 wszyscy nasi kursanci objęci są systemem międzynarodowych egzaminów od poziomu A1 do poziomu C2 do przeprowadzania których nasza Szkoła posiada autoryzację. Egzamin jest wliczony w cenę kursu. Egzaminatorami są lektorzy naszej Szkoły, natomiast ocena odbywa się w siedzibie w Londynie gdzie wystawiane są również świadectwa potwierdzające znajomość kursu na danym poziomie. Jesteśmy jedyną szkołą w woj. śląskim, która obejmuje w standardzie wszystkich swoich uczniów egzaminami: wymaga to dużej mobilizacji ze strony nauczycieli oraz uczniów, wysiłek jednak się opłaca; w 2012 roku 98% z przystępujących do egzaminu zdało go, z czego 42% z wyróżnieniem.

TRYB I GODZINY ZAJĘĆ

Zajęcia dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się w blokach 2x po 45 min od pn-pt wg grafiku ustalanego na początku roku szkolnego.
W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów zajęć. Istnieje możliwość wyboru częstotliwości zajęć:

1.Tryb standardowy: zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny (2 godz/ tydz)
2.Tryb intensywny: zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny (4 godz/tydz)
3.Tryb półintensywny: zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny

Zajęcia dla dzieci w ramach kursu Helen Doron odbywają się wg grafiku ustalanego na początku wrzesnia każdego roku szkolnego i trwają odpowiednio: 30 min i 45 min.

Zajęcia w ramach Kid’s Club odbywają się w piątki i soboty: grafik przedstawiany jest na początku roku szkolnego.
Zajęcia przygotowawcze dla dzieci do egzaminu FOX odbywają się wg grafiku ustalanego na początku października każdego roku szkolnego.


Fatal error: Call to undefined function the_post_navigation() in /home/oxford/ftp/wp-content/themes/shop-isle-my/inc/structure/post.php on line 111