Przygotowujące do egzaminów

Grupy egzaminacyjne prowadzone są w systemie:

 • podstawowym- 1 raz w tygodniu po 2 godziny
 • intensywnym – 2 razy w tygodniu po 2 godziny

Pakiet egzaminacyjny składa się Wiele z naszych kursów daje możliwość podjęcia próby zdania kilku międzynarodowych egzaminów, które certyfikatem poświadczają znajomość języka ocego na danym poziomie. Obecnie prowadzimy kursy przygotowujące egzaminów:

Kursy mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wybranego egzaminu Cambridge zdawanego w formie pisemnej i ustnej. Egzamin potwierdza, że potrafisz prowadzić rozmowy w języku angielskim, wyrażając swoje opinie i prezentując różne argumenty, śledzić wiadomości , pisać w języku angielskim, przedstawiając plusy i minusy różnych punktów widzenia danej sytuacji, pisać listy, raporty, opowiadania i stosować inne rodzaje wypowiedzi pisemnej.

Egzamin uznawany jest przez instytucje, szkoły i uczelnie w krajach anglojęzycznych jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na danym poziomie i zwiększa szansę dostania się na studia w kraju i za granicą. Egzamiy przeznaczone jest dla młodzieży jak i osób dorosłych.
Kurs obejmuje cztery umiejętności językowe: reading, writing, listening, speaking, use of English ( czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Poszerzana jest też znajomość słownictwa i gramatyki) Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw (Cambridge i Oxford) oraz egzaminy z lat poprzednich, tzw. „past papers”, które pozwalają na wypracowanie strategii i umiejętności egzaminacyjnych tzw. exam skills. Lektorzy oprócz zajęć techniki rozwiązywania zadań i zdawania egzaminu prezentują uczestnikom tzw. stress management techniques (czyli jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym). Ponadto, lektorzy zapewniają możliwość nadrobienia ewentualnych zaległości gramatycznych czy umiejętności egzaminacyjnych poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, głównie są to egzaminatorzy Cambridge English. Jest to ogromna wartość pnieważ studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji i wskazówek dotyczących egzaminu, praktycznych porad i wymagań.

Egzamin właściwy poprzedzony jest egzaminem próbnym wewnętrznym, który potwierdza umiejętności kursanta oraz pozwala wykładowcy odnaleźć obszary do dalszej pracy z uczniem.

Istnieje również możliwość przygotowywania się do powyższych, jak również innych egzaminów na kursie indywidualnym.

Bardzo ważnym jest fakt, że OXFORD CENTRE jest Centrum Ezgaminacyjnym Cambridge English. To pozwala naszym kursantom poddanie się egzaminowi w znanych i oswojonych miejscach.

Grupy egzaminacyjne prowadzone są w systemie:

 • podstawowym- 1 raz w tygodniu po 2 godziny
 • intensywnym – 2 razy w tygodniu po 2 godziny

Pakiet egzaminacyjny składa się z:

 • zajęć wg harmonogramu prowadzonych przez lektorów anglojęzycznych i polskojęzycznych
 • nieodpłatnego nadrabiania zajęć w razie nieobecności z lektorem i / lub dyrektorem metodycznym
 • bezpłatnego egzaminu próbnego (mock exam)
 • bezpłatnego zestawu testów egzaminacyjnych.

z:

 • zajęć wg harmonogramu prowadzonych przez lektorów anglojęzycznych i polskojęzycznych
 • nieodpłatnego nadrabiania zajęć w razie nieobecności z lektorem i/ lub dyrektorem metodycznym
 • bezpłatnego egzaminu próbnego (mock exam)
 • bezpłatnego zestawu testów egzaminacyjnych.