Kursy dla starszych dzieci i młodzieży

Dla starszych dzieci i młodzieży proponujemy nowoczesny i ciekawy program nauczania zróżnicowany pod względem stopnia trudności i wieku kursantów.

Grupy dziecięce (Grupy A)

Kwalifikacja do grup

Odbywa się na podstawie krótkiego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem. Test można napisać w każdej chwili w siedzibie naszej Szkoły, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Metody nauczania

Program, który proponujemy dzieciom jest dopasowany do wieku i stopnia znajomości języka. Największy nacisk kładziony jest na komunikację. Zajęcia prowadzone są niemal wyłącznie w języku angielskim ale w taki sposób, że dzieci nie mają problemu ze zrozumieniem nauczyciela. Zajęcia są bardzo urozmaicone: podczas lekcji nauczyciel przygotowuje mnóstwo quizów, zagadek, gier i zabaw tak, aby nauka była nie tylko efektywna, ale również przyjemna.

Uważamy, że największym wrogiem nauki języka obcego (a dotyczy to szczególnie dzieci) jest nuda. Dlatego pomimo wysokiego poziomu zajęć na nasze lekcje dzieci przychodzą chętnie, a po zajęciach często ciężko jest je wyciągnąć do domu…

Systematycznie badamy postępy czynione przez kursantów. Każdy rodzic po zakończeniu danego semestru otrzymuje pisemny raport z wyszczególnieniem stopnia opanowania każdej sprawności językowej. Rodzice są również na bieżąco informowani o postępach dziecka lub o ewentualnych trudnościach, jeżeli takie się pojawią. Na koniec roku wystawiamy świadectwo, które jest jednocześnie promocją na wyższy poziom.

Dzieci od poziomu A1 objęte są również systemem egzaminów międzynarodowych. Egzaminatorami są nasi lektorzy, co przyczynia się do redukcji stresu egzaminacyjnego, dzięki czemu dzieci czują się bezpiecznie i pewnie. Rozmowa jest nagrywana, a następnie jej zapis przesyłany do Londynu, gdzie niezależni egzaminatorzy dokonują oceny.

Nauczyciele

Nasi nauczyciele to osoby, które przede wszystkim chcą, lubią i umieją pracować z dziećmi. Swoja pracę wykonują z zaangażowaniem i entuzjazmem, co pozytywnie wpływa na efektywność zajęć i motywację dzieci do nauki. Lekcje prowadzone są przez lektorów polskich oraz przez wykwalifikowanych native speakers z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz uprawnienia do nauki języka angielskiego jako języka obcego.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie:

 • standardowym: (1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)
 • intensywnym: (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)

W przypadku, gdy na kurs językowy w naszej Szkole uczęszcza rodzic wraz z dzieckiem lub rodzeństwo, istnieje możliwość dopasowania terminów tak, aby były one w tym samym czasie. Jest to możliwe przy zapisach czerwcowych lub końcem sierpnia, kiedy układany jest grafik na nowy rok szkolny.

Bezpłatny pakiet językowy dla grup dziecięcych

Specjalnie dla dzieci przygotowaliśmy dodatkowy bezpłatny pakiet językowy, który obejmuje:

 • bezpłatne, indywidualne nadrabianie zaległości i nieobecności w ilości niezbędnej do opanowania materiału
 • bezpłatne uczestnictwo w zajęciach w ramach tzw. Kids’ Club czyli gry, zabawy i luźne konwersacje prowadzone przez native speakers (spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu wg ustalonego grafiku)
 • bezpłatne przygotowanie do konkursu międzyszkolnego z j.angielskiego FOX

Grupy młodzieżowe (Grupy B)

Kwalifikacja do grup

Odbywa się na podstawie krótkiego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem. Test można napisać w każdej chwili w siedzibie naszej Szkoły, bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

Metodyka nauczania

Program, który proponujemy gimnazjalistom jest dopasowany do wieku i stopnia znajomości języka. Największy nacisk kładziony jest na komunikację. Zajęcia prowadzone są niemal wyłącznie w języku angielskim. Do nauczania języka angielskiego wykorzystujemy własne programy autorskie oraz podręczniki dla gimnazjalistów znanych wydawnictw takich jak Oxford University Press czy Longman. Zajęcia prowadzone są w ciekawy i urozmaicony sposób. Kurs stanowi doskonałe uzupełnienie i rozszerzenie materiału realizowanego w Gimnazjum.

Nauczyciele

Nasi lektorzy to wykwalifikowani native speakers z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz uprawnienia do nauki języka angielskiego jako języka obcego. Grupy gimnazjalne na poziomie niższym niż elementarny prowadzone są przez lektorów polskich.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie:

 • standardowym: (1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)
 • intensywnym: (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe)

W przypadku gdy na kurs językowy w naszej Szkole uczęszcza rodzic wraz z dzieckiem lub rodzeństwo istnieje możliwość dopasowania terminów tak, aby były one w tym samym czasie. Jest to możliwe przy zapisach czerwcowych lub końcem sierpnia, kiedy układany jest grafik na nowy rok szkolny.

Bezpłatny pakiet językowy dla grup młodzieżowych

Specjalnie dla młodzieży przygotowaliśmy dodatkowy bezpłatny pakiet językowy, który obejmuje:

 • bezpłatne, indywidualne nadrabianie zaległości i nieobecności w ilości niezbędnej do opanowania materiału

Grupy licealne (Grupy C)

Dla licealistów proponujemy kursy:

 • ogólne
 • kursy konwersacyjne
 • kursy przygotowujące do matury podstawowej (2-letnie i roczne)
 • kursy przygotowujące do matury rozszerzonej (2-letnie i roczne)
 • kursy przygotowujące do egzaminów na zagraniczne wyższe uczelnie (IELTS< Cambridge)
 • kursy przygotowujące do egzaminów na filologię

Kursy ogólne

Zajęcia w ramach języka angielskiego ogólnego stanowią uzupełnienie materiału realizowanego w liceum, z tym, że nacisk kładziony jest na komunikację. Korzystamy z programów autorskich oraz podręczników znanych wydawnictw takich jak Oxford University Press czy Longman. Grupy podzielone są wg wieku i poziomu zaawansowania językowego.

Kwalifikacja do grup

Odbywa się na podstawie krótkiego testu kwalifikacyjnego i rozmowy z lektorem.

Nauczyciele

Nasi lektorzy to wykwalifikowani native speakers z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz uprawnienia do nauki języka angielskiego jako języka obcego.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie

 • Standardowym (1 x w tygodniu po 2, 45 minutowe, godziny)
 • Intensywnym (2 x w tygodniu po 2, 45 minutowe, godziny)

Kursy konwersacyjne

Przeznaczone są dla licealistów, którzy pragną wyłącznie rozwijać umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Program dopasowany jest do wieku i poziomu zaawansowania językowego. Kursy konwersacyjne prowadzone są od poziomu średnio-zaawansowanego. Kurs stanowi doskonałe uzupełnienie materiału realizowanego w Liceum.

Nauczyciele

Lektorami są wyłącznie doświadczeni native speakers z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Lektorzy zmieniają się, co umożliwia zapoznanie się z różnymi akcentami i wymową.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kursy mogą odbywać się w systemie – Standardowym (1 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe) – Intensywnym (2 x w tygodniu po 2 godziny 45 minutowe).